Hạt đười ươi khô loại đặt biệt

04 Hạt đười ươi khô loại đặt biệt

Tuyển chọn những bay ngon nhất, to nhất, đều hạt, màu vàng ươm và không bị sâu mọt.

Cùng Danh Mục :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>